Ασφάλιση επιχείρησης

Στην MyProfit γνωρίζουμε ότι η επιχείρηση σας δεν είναι απλώς ένα κτίριο.

Ανεξάρτητα από το μέγεθος, την τοποθεσία ή το αντικείμενο της επαγγελματικής σας δραστηριότητας, οι κίνδυνοι που απειλούν την επιχείρησή σας είναι πολλοί, απρόβλεπτοι και με δυσάρεστες συνέπειες. Τα προγράμματα ασφάλειας επιχειρήσεων εξασφαλίζουν ολοκληρωμένα την επιχείρησή σας προστατεύοντας τόσο το κτίριο όσο και το περιεχόμενο και το εμπόρευμα, τον εξοπλισμό αλλά και τις βελτιώσεις που εσείς έχετε πραγματοποιήσει στο κτίριο. 

Διαφοροποίηση στο ύψος των καλύψεων

Καθώς η δραστηριότητα κάθε επιχείρησης διαφοροποιεί τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται, τα προγράμματα εντάσσουν τις επιχειρήσεις σε διαφορετικές ομάδες. Με τον τρόπο αυτό, καθορίζονται τα ασφάλιστρα που αντιστοιχούν ειδικά στο είδος της καθεμιάς. Επιπλέον, όλες οι επιχειρήσεις δεν έχουν τις ίδιες προδιαγραφές, ούτε στα κτίρια στα οποία στεγάζονται, τις βελτιώσεις που έχουν πραγματοποιήσει, ούτε στο περιεχόμενο, τον εξοπλισμό ή το εμπόρευμά τους.

Ασφάλιση κτιρίου – οικοσυσκευών(περιεχομένου)

Παροχές ενδεικτικά

 1. Πυρκαγιά
 2. Σεισμός
 3. Βραχυκύκλωμα
 4. Ίδια ζημία λέβητα κεντρικής θέρμανσης
 5. Θύελλα-καταιγίδα
 6. Χιόνι-χαλάζι παγετός
 7. Πλυμμήρα
 8. Διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης/θέρμανσης/κλιματισμού/αποχέτευσης
 9. Κρύσταλλα-θραύση εξ. κρυστάλλων
 10. Αστική ευθύνη πυρκαγιάς
 11. Αστική ευθύνη προς τρίτους
 12. Ζημιές στο κτίριο απο κλοπή
 13. Ζημιές στο θερμοσίφωνα
 14. Κλοπή συνέπεια διαρρήξεως, αναρριχήσεως, αντικλείδι & ζημιές στο περιεχόμενο απο κλοπή
 15. Κοσμήματα εντος πακτωμένου χρηματοκιβωτίου μεσα στην ασφαλισμενη κατοικία
 16. Καλύπτεται η διαμονή σε ξενοδοχείο σε περίπτωση που το κτίσμα χαρακτηριστεί ακατάλληλο για κατοίκιση

  Δείξε ενδιαφέρον

  Ενδιαφέρομαι για την

  Όνομα

  Επώνυμο

  Email

  Τηλέφωνο