Ασφάλεια ατυχημάτων

Τα ατυχήματα αποτελούν μία δυσάρεστη αλλά καθημερινή πραγματικότητα.

 Είναι σημαντικό, τόσο για εμας όσο και για τα αγαπημένα μας πρόσωπα, να μπορούμε να προστατευτούμε από τις δυσάρεστες συνέπειες ενός ατυχήματος. Για το λόγο αυτό, σας προτείνουμε το πρόγραμμα Ασφάλισης Ατυχήματος

Ατομική – οικογενειακή

Παροχές ενδεικτικά

 1. Απώλεια ζωής απο ατύχημα
 2. Μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα απο ατύχημα
 3. Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες εντός & εκτός νοσοκομείου απο ατύχημα
 4. Νοσοκομειακό επίδομα απο ατύχημα
 5. Δαπάνες έκτακτης διακομιδής απο ατύχημα
 6. Χειρουργικό επίδομα ατυχήματος
 7. Νοσοκομειακό επίδομα απο ασθένεια την ημέρα
 8. Χειρουργικό επίδομα ασθένειας
 9. Ημερήσιο επίδομα ανικανότητας προς την εργασία απο ατύχημα
 10. Ημερήσιο επίδομα ανικανότητας προς την εργασία απο ασθένεια

Ένα ευέλικτο πρόγραμμα για τους υπαλλήλους των επιχειρήσεων με ιδιαίτερα προσιτό κόστος, το οποίο προσφέρει ουσιαστικές καλύψεις, ώστε να αντιμετωπίσουν όλες τις πιθανές συνέπειες που μπορεί να έχει ένα ατύχημα  για την υγεία ή και το εισόδημά τους.

Επαγγελματική

Παροχές ενδεικτικά

 1. Ιατροφαρμακευτικά έξοδα ατυχήματος εντός & εκτός νοσοκομείου
 2. Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα ατυχήματος
 3. Έξοδα έκτακτης μεταφοράς
 4. Απώλεια ζωής απο ατύχημα
 5. Μόνιμη ολική ή μερική αντικανότητα απο ατύχημα
 6. Μηνιαία σύνταξη ατυχήματος, συνέπεια θανάτου ή/και μόνιμης ολικής ανικανότητας
 7. Εβδομαδιαίο επίδομα ανικανότητας προς την εργασία απο ατύχημα
 8. Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα ασθένειας

Η επαγγελματική ασφάλιση ατυχημάτων είναι 100% φοροαπαλάξιμη!

Ασφάλεια ατυχημάτων απο 22€ / χρόνο

  Δείξε ενδιαφέρον

  Ενδιαφέρομαι για την

  Όνομα

  Επώνυμο

  Email

  Τηλέφωνο