Ασφάλιση Κατοικίας

Ασφάλιση Κατοικίας

Πυρός – Κατοικίας

Η περιουσία κάθε ανθρώπου είναι πολύτιμη και η προστασία της αναγκαία. Εκτός των υλικών αγαθών που στεγάζονται, στεγάζονται επίσης τα όνειρα και οι φιλοδοξίες του. Είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας, να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα της περιουσίας μας και να την προστατεύσουμε από κάθε κίνδυνο.

Προστατεύεστε  το σπίτι  σας και ότι αυτό σημαίνει  για εσάς,  μέσα  από ένα πλήθος ασφαλιστικών καλύψεων με ασφάλιστρο ΜΟΝΟ 0,6€ / 1000€ ασφαλιζόμενης  αξίας και 1,30€ για την αξία των πράγματων σε αυτή (περιεχόμενο) χωρίς απαλλαγές (συμμετοχή ασφαλισμένου).

Πίνακας Παροχών

Βασικές Καλύψεις
ΟΙΚΟΔΟΜΗ 0,60%
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1,30%
Πυρκαγιά, Κεραυνός
Πυρκαγιά από δάσος
Ευρεία Έκρηξη
Ζημιές Εκρηγνυομενου / λέβητα
Πτώση Αεροσκαφών
Καπνός
Πρόσκρουση Οχημάτων
Αξία Αντικατάστασης
Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες κ πολιτικές ταραχές
Τρομοκρατικές Ενέργειες
Κακόβουλες Ενέργειες
Καταιγίδα, Θύελλα, Πλημμύρα
Πτώση δέντρων/στύλων
Καθίζηση, κατολίσθηση εδάφους
Χιόνι, παγετός, χαλάζι
Διάρρηξη σωληνώσεων
Έξοδα δειρευνητικών εργασιών (κτίριο)
Έξοδα πυρόσβεσης & ελαχιστοποίησης ζημιάς
Έξοδα άντλησης υδάτων
Κλοπή περιεχομένου
Ζημιές συνέπεια κλοπής
Έξοδα επανέκδοσης προσωπικών εγγράφων
Κάλυψη περιεχομένου σε προσωρινή κατοικία
Κάλυψη περιεχομ΄νεου τραπεζικής θυρίδας
Βραχυκύκλωμα
Βραχυκύκλωμα χωρίς εστία φωτιάς (περιεχόμενο)
Θραύση υαλοπινάκων & κρυστάλλων
Όρος πρόνοιας 10%
Νεοαποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία
Αποκομική ερειπίων
Απώλεια εισοδήματος (ενοικίων)
Έξοδα μεταστέγασης
Έξοδα φύλαξης περιεχομένου
Ψυχολογική Υποστήριξη
Αλλοίωση τροφίμων
Ζημιές εκτός κτιρίου
Έξοδα αρχιτεκτόνων/μηχανικών
Αστική ευθύνη συνέπεια πυρκαγιάς
Αστική ευθύνη συνέπεια συμπληρωματικών κινδύνων
Προαιρετικές Καλύψεις
Σεισμός και/η πυρκαγιά συνέπεια σεισμού 2%
Σεισμός και/η πυρκαγιά συνέπεια σεισμού 3%


Π.χ. : Κτίριο 100m2 σπίτι έχει ασφαλιζόμενη άξια 100.000€ και αξία περιεχομένου (αντικείμενα σε αυτή) 30.000€ : Τα ασφάλιστρα για αυτό το σπίτι θα είναι : κτίριο = 60€ και περιεχόμενο = 39€

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 99€ το χρόνο. ΜΟΝΟ !!!!