Ασφάλιση Επιχείρησης

Ασφάλιση Επιχείρησης

Στη My Profit , γνωρίζοντας τις δυσκολίες του σύγχρονου επαγγελματία, μπορούμε να σας προσφέρουμε προγράμματα που ανταποκρίνονται πλήρως στις ασφαλιστικές καλύψεις κάθε επιχείρησης.

Ασφαλίστε την επιχείρησή σας από τους κινδύνους που μπορεί να την απειλήσουν και εξασφαλίστε τη λειτουργία της, όσο το δυνατόν καλύτερα.

Προστατέψτε την επιχείρησή σας, μέσα από ένα πλήθος βασικών και προαιρετικών καλύψεων.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε !

Παρεχόμενες καλύψεις

Πυρκαγιά – κεραυνός
Πυρκαγιά από δάσος
Καπνός από πυρκαγιά
Ευρεία έκρηξη
Πτώση αεροσκαφών
Πρόσκρουση οχήματος
Κλοπή περιεχομένου και ζημιές κλέπτου εις το περιεχόμενο
Θραύση υαλοπινάκων μέχρι 3.000,00€ κατά γεγονός & 6.000,00€ ετησίως
Ζημιές στο κτίριο εξαιτίας κλοπής με διάρρηξη μέχρι του ποσού των 5.000,00€
Τρομοκρατικές ενέργειες
Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες
Κακόβουλες ενέργειες
Πλημμύρα – θύελλα – καταιγίδα – τυφώνας
Διάρρηξη σωληνώσεων & εγκαταστάσεων ύδρευσης – θέρμανσης – ψύξης & αποχέτευσης
Χιόνι – παγετός – χαλάζι
Αστική ευθύνη εξαιτίας πυρός
Ζημιές εξωτερικών πινακίδων & επιγραφών